KATEGORIER

Gode råd


MENU







SIDER ALFABETISK
 
Forside > Gode råd

 

Når du laver aftaler med eksterne

 
Hits:1563
Indrykket:2011-06-17
Gode råd

  
 




Når du indgår en aftale, kan du gøre det enten mundtligt eller skriftligt. En mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig, men det kan være meget svært senere at bevise, hvad aftalen præcis gik ud på. Det er derfor en fordel, at aftaler er skriftlige, så der ikke senere opstår tvivl.

Inden du indgår aftalen, så skal du sikre dig at, at alt det, der er vigtigt for dig er med. Sørg for at den skriftlige aftale bliver så detaljeret som muligt, så det ikke er mulighed for diskussion bagefter. Det vil selvfølgelig afhænge af, hvad aftalen drejer sig om, men det kan hvad der sker, hvis du afbestiller, eller hvis det aftalte ikke bliver leveret til tiden.

Hvis der er leverandøren af ydelsen, der levere en standard kontakt, så er der nogle ting du skal være opmærksom på. Hvis der er vilkår i aftalen, der stiller dig ringere, end almindelige regler er, så skal vilkåret være fremhævet på en måde, så du ikke kan undgå at kende til det. Hvis du har indgået en sådan aftale uden at være blevet oplyst om de ringere vilkår, vil et ankenævn eller en domstol senere kunne afgøre, at de ringere vilkår ikke skal gælde.

Når du indgår en aftale, er den bindende, uanset om det er en mundtlig eller skriftlig aftale.

At den er bindende betyder, at den part, der ikke opfylder sin del af aftalen, så vil være erstatningsansvarlig overfor den anden part, for det tab den anden har, hvis man løber fra en aftale. Nogle aftaler rummer en ret til at fortryde. Det kan enten være et bestemt antal dage efter aftalen er indgået, eller i en periode frem til den dag, hvor aftalen skal opfyldes.

Hvis du uberettiget fortryder en aftale, kan den erhvervsdrivende forlange en erstatning, der svarer til det tab, han kan dokumentere at have haft. Den erhvervsdrivende kan ikke få erstatning for udgifter, han ikke har haft.

Den erhvervsdrivende har desuden pligt til at begrænse sit tab mest muligt. Du har på samme vilkår krav på erstatning, hvis det er den erhvervsdrivende, der ikke opfylder aftalen.

Indsendt af: Anonym



 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(1=dårligst, 10=bedst) Samlet karakter: 1.00